Mødegangen – der både er en podcastserie og et virksomhedsspil – udbyder to certicerings-uddannelser: en målrettet praktiserende mødeledere og en målrettet HR i danske globale virksomheder.

Træning og certificering til mødeledere

Denne uddannelse handler om at bedrive ledelse gennem møder.

Mødegangens virksomhedsspil har enkle regler og mange spilvarianter. Det bruges til samtale i et team om hverdagens møder og dermed teamets effektivitet, samarbejde og udvikling.

For ledere findes der en særlig øvebane, som endda kan give en certificering. Denne model er udviklet, fordi vi har erfaret, at en barriere for at spille kan være, at det opfattes som risikabelt, da der kan komme ting frem, som lederen ikke er forberedt på at håndtere.

Med en certificering i ledelse gennem møder kan lederen dokumentere at have modtaget og praktiseret målrettet træning i bedre møder.  Bedre møder er bedre ledelse. Og bedre møder giver skarpere og derfor typisk også færre møder.

Når du køber uddannelsen, modtager du det fysisk spil på rette sprog og i rette variant*. Samtidig får du adgang til en portal, hvor du spiller spillet online i en fiktiv gruppe af samme størrelse som den, du leder til dagligt. Du skal gennemføre spillet 10 gange for at blive certificeret. Du styrer helt selv hvor og hvornår, og efter den 10. gang fremsendes automatisk et diplom.

Uddannelsen koster 17.500 kr. plus moms incl. certifikat.

Den digitale øvebane

Denne digitale øvebane giver maksimalt udbytte. God mødeledelse er nemlig ikke raketvidenskab.

Det handler om at prioritere forberedelse, samtalen på mødet og opfølgning. Og så handler det om at påvirke strukturerne, hvor man kan, så balancen mødetid/arbejdstid bliver optimal.

Alle de elementer kommer man igennem i Mødegangens 12 brikker og de tilhørende podcast. Samtidig får man et hjælpeværktøj til samtale i sit eget team, hvilket er kernen i ethvert godt møde. Er man heldig at være ansat i en virksomhed, hvor der i HR findes en Mødegænger, kan man jo bede vedkommende facilitere spillet. Eller man kan facilitere det selv.

Sådan fungerer e-spillet

I det digitale spil trækker spilleren en tilfældig brik og skriver sit svar. Herefter kommer en tilfældig ny brik op, hvorefter lederen skal prioritere blandt de to. Dette gentages et antal gange afhængigt af, hvor mange mødedeltagere, der er tastet ind. Efter én omgang tager vi et kig på landkortet. Er det lederens brik, der stadig ligger på første prioritet, udfordrer vi ham/hende ved at bede om at skrive en argumentation for, hvorfor det er korrekt prioritering. Ligger en anden brik på første prioritering skal han/hun svare på det i et svarfelt. Så kører en runde mere på samme stil. Når alle brikker er lagt som lederen finder mest korrekt genereres en rapport med landkortet og lederens egne svar på de vigtigste prioriteter (i eksemplet mødereferat og møderoller) samt anbefalinger til podcast. Først herefter bliver det muligt at spille igen.

Når lederen har spillet 10 gange modtager han/hun et certifikat.

HR og konsulenter

Bliv Mødegænger

For at blive certificeret skal man gennemføre en selvvurdering og supplere sin viden gennem selvstudier af i alt 7 moduler. Nogen behøver dem alle, andre kan nøjes med få. Herefter skal man indlevere et læringsbrev til Mødegangen og deltage i to træningsworkshops af en halv dags varighed. Certifikat udstedes, når deltageren har gennemført mindst tre workshops i egen organisation og udfærdiget et læringsbrev om det.

Som certificeret bliver man i stand til at facilitere ledergrupper i egen organisation, mens de spiller Mødegangens virksomhedsspil. Det er et samtalespil som på en let og sjov måde skaber et visuelt landkort over, hvordan den konkrete ledergruppe bedst prioriterer sin tid for at få endnu bedre hverdagsmøder. Bedre møder giver færre møder og ofte kortere møder.

Den certificerede vil også hjælpe gruppen lave handlingsanvisende samtaler og helt konkrete aftaler, som vil være synlige allerede næste gang gruppen mødes. Der er en lang række spilvarianter som gør redskabet anvendeligt til at understøtte gruppens møder, uanset om temaet er hverdagskoordinering eller teambuiling.

Med sit certifikat får man adgang til Mødegangens univers af Podcast (gratis), Vidensbreve (gratis), erfaringsudvekslingsworkshops (1.500 kr.), samt til de nødvendige spil på enten dansk eller engelsk (499 kr. (normalpris 1.299 kr.)

Uddannelsen koster 32.000 kr. plus moms incl. certifikat

Spil med virksomhedens design og fokus

Det er muligt at få udviklet sit eget spil med helt eget fokus, logo og farver. Det kunne f.eks. være i forbindelse med en indsats for ESG, 4 dages arbejdsuge, kulturændring eller hvad organisationen er optaget af. Mødegangen vil lave en analyse sammen med HR og udvalgte repræsentanter fra organisationen, tilpasse de relevante kort og sørge for produktion af det rette antal spil. Produktionen tager ca. 4 uger og certificering kan gennemføres imens. Bed om konkret tilbud.

Interne workshops

Vi tilbyder også workshops

Vil I gerne fordybe jer mere i, hvordan I kan optimere jeres hverdagsmøder?

Mødegangen tilbyder 3 timers workshop med faciliterede samtaler om jeres hverdagsmøder.

I workshoppen dykker vi ned i jeres mødekultur og får udpeget jeres konkrete behov for justeringer. Dertil konkrete tip og værktøjer til at lykkedes med forbedringerne i praksis efter workshoppen. Læs mere her

Sæt X ved workshop nedenfor, og vi kontakter dig for en snak om mulighederne.

 

 

Rul til toppen