Mødegangen

en podcast med inspiration til, hvordan du får mest ud af dine møder. Uanset om du er leder eller deltager i møderne, vil du sikkert kunne genkende de dilemmaer, vi tager op.

For hvad gør et møde godt? Og hvorfor er det relevant at kigge nærmere på vores møder og mødekultur? På mange arbejdspladser er der rigtig mange møder, og de kan opleves som meningsløse og spild af tid. Møder kan slide på arbejdsglæden. Men møder er også det vigtigste ledelsesredskab til at skabe handlekraft, samarbejde og arbejdstilfredshed.

Så hvordan får vi energi af at gå til møder? I Mødegangen taler vi om, hvad der sker før, under og efter mødet, og vi ser på de strukturelle og organisatoriske forhold.

Holdet bag Mødegangen

Både Mette og Wenche er optaget af møder, som den mest afgørende arena for samarbejde. Det gælder de formelle teammøder og alle andre typer af møder mellem mennesker i foreninger og organisationer. Når møder har et arbejds- eller opgavemæssigt formål, så er det motoren til at drive resultater frem.

Mette og Wenches samarbejde afspejler en synergi af viden, færdigheder, kompetencer og erfaringer fra både private og offentlige organisationer og virksomheder.

Sammen hjælper de til at kvalificere og afholde gode, effektive og meningsfulde møder.

Ledelsesteamet

I hver episode tager Mødegangen på besøg i et ledelsesteam med otte ledere. Henriette er chef og mødeleder. Christina, afdelingsleder for HR. Ulrik, der er økonomiansvarlig. Esben og Gissem, der begge er ansvarlige for produktionen. Jens, der kører salgsafdelingen. Inge, den pligtopfyldende administrationsansvarlig og den unge og energiske Adian, der står for marketing og kommunikation.

Ledelsesteamet har forskellige dilemmaer og udfordringer, som foldes ud i hver episode og danner grundlaget for en samtale om, hvad der er relevant at tage fat i, hvorfor dette er væsentligt, og hvordan det kan kvalificeres i praksis.

 

 

 

Har du et mødedilemma, vi bør tage op?

så send det meget gerne til os

 

 

 

Mette Ploug Meineche

Facilitering og læreprocesser

Mette er projektleder i professionelle udviklingsforløb med stor erfaring i at skabe menings -og effektfulde processer for forandring og udvikling på alle niveauer i organisationer. Hun er trænet i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere processer, der giver professionelle udviklingsmuligheder. Hendes fokus er på det, der sker i praksis, koblet til teori og forskning, for at skabe det bedst mulige grundlag for videre kvalificering og justering i praksis. Herunder vigtigheden af at tilpasse processen til den specifikke kontekst.

Som procesfacilitator for udviklingsforløb gennem mange år har hun arbejdet tæt sammen med ledere, vejledere og praktikere. Hun brænder for faciliteringsprocesser og det relationelle i udviklingsforløb.

Mette er en stærk formidler, der har fokus på aktiv deltagelse, engagement og visuel understøttelse samt betydningen af at inddrage den enkeltes forforståelse og tilgang til de forandringsprocesser, der følger efter.

Mød Mette her:
Web
Linkedin
Mail mpm@mmeineche.dk
Mobil 20723116

Wenche Strømsnes

Ledelse og mødeafvikling

Wenche er stifter og leder af BetteMeetings A/S, som er en netværksorganisation der hjælper ledere til bedre mødevaner. Wenche har mere end 25 års erfaring med ledelse herunder 12 år fra direktionen i CfL som CEO. CfL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere mødes for at udveksle erfaringer, debattere og lære.

Siden 2016 har hun udelukkende fokuseret på møder og kombineret erfaring med de forskningsresultater, der foreligger. Fokus har været at understøtte praksis, der virker. Wenche har således selv udført og samtidig rådgivet en række topledelser om strategisk ledelse og virksomhedsudvikling. En erfaring, som udgør rygraden i BetterMeetings digitale produkter.

Wenche er optaget af at være på forkant med den nyeste forskning om ledelse som gruppedisciplin, og hun er specialist i organisationsdesign, dvs. referenceforhold, mødestruktur og ledelsesrapportering

Mød Wenche her:
Web
Linkedin
Mail wst@bettermeetings.as

 

     

     

     

    Rul til toppen